Informatie over onderzoeken

Intakegesprek

Voordat besloten wordt om een onderzoek af te nemen vindt eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek neemt de orthopedagoog samen met de ouders en/of de leerkracht door welk type onderzoek het beste gedaan kan worden. Dit zal vaak worden gedaan aan de hand van de hulpvraag die gesteld wordt en van te voren ingevulde vragenlijsten.

Betrokkenheid van de school en de leerkracht

Als de vraagstelling en problematiek van het kind of de jeugdige te maken heeft met het functioneren van het kind op school of de schoolsituatie is het handig om de school bij het onderzoek te betrekken. Aan de hand van een standaardvragenlijst krijgen de leerkracht of andere betrokkenen, die goed op de hoogte zijn van het functioneren van het kind of de jeugdige op school, de gelegenheid om informatie aan te leveren, relevant voor het onderzoek. Doordat de school betrokken wordt bij het onderzoek is het mogelijk om adviezen terug te koppelen aan de school.
Mochten ouders een onderzoek willen zonder dat de school hierbij betrokken wordt kan dit ook. Het kan zijn dat de vraagstelling geen relatie heeft met het schoolse functioneren van het kind of de jeugdige.
Ook kan het zijn dat de ouders vanwege allerlei andere redenen behoefte hebben aan een onderzoek zonder de school hierbij te betrekken. Adviezen betrekking hebbende op de school kunnen dan niet gegeven worden, andere adviezen wel.

Aanmeldingen vanuit scholen

Naast aanmeldingen van ouders is het ook mogelijk dat scholen een aanmelding doen bij Pedagogische Praktijk Zaanstad (altijd in overleg met ouders). Scholen hebben een goed zicht op de ontwikkeling van het kind, maar soms ontstaan er vragen. De orthopedagoog kan helpen om een antwoord te zoeken op deze vragen. Eventueel deelname in de commissie van begeleiding van de school is ook een mogelijkheid. Neem contact op voor meer informatie.