Werkwijze

Als u denkt aan hulp of onderzoek bij uw kind of jongere, of een jongere vanaf 16 jaar heeft zelf behoefte aan begeleiding, kunt u contact met ons opnemen. U kunt bij onze praktijk terecht voor vergoedde jeugdzorg (tot 18 jaar), maar ook kunt u ervoor kiezen om alles zelf in de hand te houden en het zelf te betalen. Voor de vergoedde jeugdzorg is het noodzakelijk dat er een verwijzing vanuit de huisarts, schoolarts of het jeugdteam gegeven wordt. Vanuit het samenwerkingsverband Mariska Krab kan PPZ vergoedde zorg leveren. De verwijzing dient dan ook gedaan te worden naar dit samenwerkingsverband. Voor cliënten van 18 jaar en ouder is er tevens een verwijzing nodig. PPZ heeft geen contacten met zorgverzekeraars. U kunt uw eigen zorgverzekering vragen naar de mate van vergoeding voor hulp van de orthopedagoog-generalist.

Als er telefonisch een eerste gesprek gepland is, zult u een toegangslink ontvangen voor het digitale cliëntenportaal waar de benodigde formulieren ingevuld kunnen worden. Ook kunt u daar op latere momenten vragenlijsten of verslagen vinden. Dit eerste gesprek vindt plaats met, indien mogelijk, beide ouders. Afhankelijk van het probleem en de leeftijd van uw kind, is hij/zij ook bij het eerste gesprek aanwezig. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen met wie ze naar het gesprek komen.

Tijdens het eerste gesprek wordt kennisgemaakt, krijgt u uitleg over de werkwijze van Pedagogische Praktijk Zaanstad en worden de ontwikkeling van uw kind en de hulpvragen van u en uw kind besproken. Naar aanleiding van dit gesprek worden er verdere afspraken gemaakt.

Soms is er daarna nog een gesprek nodig om de ontwikkeling van uw kind en uw hulpvragen verder uit te vragen. Daarbij kan het zijn dat u vragenlijsten invult of dat er een observatie van uw kind op school plaatsvindt. Ook is het mogelijk dat er meteen na het eerste gesprek een psychologisch onderzoek plaatsvindt of dat er met behandeling/begeleiding gestart wordt.

Indien er een psychologisch onderzoek heeft plaatsgevonden worden deze gegevens samen met u besproken en ontvangt u daarvan een psychologisch verslag.

Indien er behandeling/begeleiding plaatsvindt wordt er afhankelijk van de problematiek aan de hulpvragen gewerkt via gesprekken met het kind/de jongeren en ouders. Daarnaast kunnen er gebruik gemaakt worden van opdrachten, oefeningen en/of materialen die passend bij de leeftijd van het kind zijn. Eventueel wordt de hulp/begeleiding van een collega uit het samenwerkingsverband erbij gevraagd. Dit zal altijd in overleg gebeuren. Ook is het mogelijk dat er meer afstemming nodig is met belangrijke anderen uit de omgeving van het kind (leerkracht, andere hulpverleners), hiervoor zullen wij ook altijd uw toestemming vragen. Tussendoor wordt de voortgang met u en uw kind geëvalueerd. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven ontvangt de huisarts een samenvattend verslag van het verloop en de resultaten van de behandeling.

Ons uitgangspunt is doel- en oplossingsgericht werken. We besteden aandacht aan de vaardigheden en vermogens die de persoon al bezit, zodat de persoon ze direct kan inzetten om zijn doelen te realiseren. Als het nodig is worden vaardigheden aangeleerd. Kinderen worden hierdoor (mede)verantwoordelijk en het verhoogt hun inzicht. Bovendien voelen ze zich serieus genomen en verbetert het hun gevoel van zelfvertrouwen.

Een standaard consult duurt 45 minuten en heeft 15 minuten voorbereidings- en rapportagetijd.